แค่สงบ…ก็สุข

เพราะคำว่า ‘สงบ’ ประกอบด้วย สุขกับปัจจุบัน ง่าย เบา 

สุขกับปัจจุบัน คือ หาความสุขกับปัจจุบันที่เราอยู่ตอนนั้นให้ได้ ด้วยการขอบคุณสิ่งที่เรามีและได้รับซึ่งโชคดีกับหลายๆ คนบนโลกใบนี้
มองสิ่งที่มี ไม่มองสิ่งที่ขาด …บางครั้งมีบางอย่างไม่เป็นตามแผน ก็ฝึกที่จะปรับความคาดหวังและใช้เวลาในปัจจุบันทำสิ่งที่สามารถทำได้อย่างเข้าใจคนอื่น เข้าใจสถานการณปัจจุบัน

ง่าย คือ ไม่สร้างเงื่อนไขให้กับชีวิตมากจนเกินไปว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้ ไม่ได้สิ่งนั้นฉันจะไม่สุข

เบา คือ ไม่ยึดติดกับสิ่งของภายนอก

สุขอยู่ที่ใจ ทำอะไร อยู่ที่ไหนก็มีความสุข

นึกถึงเป้าหมายและความสำคัญของการมีชีวิต #แค่สงบ…ก็สุขแล้ว

 

Load More Related Articles
Load More By Thinkdogoal
Load More In บทความ
Comments are closed.

Check Also

รู้อนาคตเพื่อกำหนดปัจจุบัน

รู้อนาคตเพื่อกำหนดปัจจุบัน ความคิดนี้เกิดจากภาษาอังกฤษ … …