ถ้าอยากก็ไม่ยาก

ถ้าไม่อยากก็ยากไม่อยากทำ หาเหตุผล เงื่อนไขที่จะไม่ทำ หรือ เลื่อนไปก่อน
การมองในด้านดีของสิ่งที่เราควรทำ หรือ ต้องทำ จึงช่วยจูงใจเราให้อยากทำ
เพื่อความสำเร็จ เราจึงต้องมองหาให้เจอ

ทำตอนอยากสุขมากกว่า

ด้านดี…มีอยู่ในทุกวินาทีของชีวิต

Load More Related Articles
Load More By Thinkdogoal
Load More In บทความ
Comments are closed.

Check Also

รู้อนาคตเพื่อกำหนดปัจจุบัน

รู้อนาคตเพื่อกำหนดปัจจุบัน ความคิดนี้เกิดจากภาษาอังกฤษ … …